بر اساس مصوبه امروز شورای شهر مشهد، خانه زنده‌یاد سیدمحمود فرخ خراسانی با اهتمام شهرداری به خانه ادبیات مشهد تبدیل خواهد شد.

به گزارش «سمت و سو» در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد و با تصویب این شورا، شهرداری مشهد مکلف به خرید بخش مسکونی خانه زنده‌یاد سیدمحمود فرخ خراسانی، شاعر معاصر مشهدی شد.

این مصوبه که به اهتمام کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد به سرانجام رسید، شهرداری را مکلف به تاسیس خانه ادبیات مشهد در محل منزل مسکونی فرخ خراسانی می‌کند.

بر اساس وعده‌ای که وزیر ارشاد داده، در صورت تأسیس خانه ادبیات مشهد در منزل مرحوم فرخ، خانه ادبیات ایران نیز از تهران به مشهد منتقل خواهد شد.

این مصوبه از گام‌های اساسی مدیریت شهری مشهد در مسیر پیوستن به شبکه شهرهای خلاق ادبیات جهان ارزیابی می‌شود.

زنده یاد مرحوم فرخ خراسانی؛ شاعر معاصر