به حول و قوه الهی و با استعانت از ساحت ملکوتی امام رضا (ع) گروه خبرگزاری و پایگاه خبری و تحلیلی سمت و سو را راه اندازی نموده و برآنیم تا اخبار را دقیق و بدون کم و کاست و فارغ از جهت گیری های موجود به اطلاع شما برسانیم. آدرس سایت: https://www.samtosu.ir تلگرام: samtosoo_ir@ […]

به حول و قوه الهی و با استعانت از ساحت ملکوتی امام رضا (ع) گروه خبرگزاری و پایگاه خبری و تحلیلی سمت و سو را راه اندازی نموده و برآنیم تا اخبار را دقیق و بدون کم و کاست و فارغ از جهت گیری های موجود به اطلاع شما برسانیم.

آدرس سایت: https://www.samtosu.ir

تلگرام: samtosoo_ir@

اینستاگرام: samtosoo_ir@

 

لطفا ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند نموده و در هرچه بهتر شدن یاریمان نمایید.