به گزارش «سمت و سو» و برابر اعلام خبرگزاری «تسنیم»، بر اساس تصمیمات جدید در وزارت صنعت و معدن و تجارت و شرکت سایپا، محمدرضا سروش که تنها برای مدت 3 ماه در مقام مدیر عاملی شرکت سایپا مشغول به کار بود جای خود را به میرجواد سلیمانی داد.

به گزارش «سمت و سو» و برابر اعلام خبرگزاری «تسنیم»، بر اساس تصمیمات جدید در وزارت صنعت و معدن و تجارت و شرکت سایپا، محمدرضا سروش که تنها برای مدت ۳ ماه در مقام مدیر عاملی شرکت سایپا مشغول به کار بود جای خود را به میرجواد سلیمانی داد.

سروش که اواخر مهرماه امسال با تصمیم هیات مدیره سایپا به عنوان مدیر عامل این شرکت منصوب شده بود پس از ۳ ماه از این مقام برکنار شد.  وضعیت مدیریت این شرکت خودروسازی در تولید و قیمت گذاری از جمله دلایل تغییر مدیر عامل سایپا بوده است.

میرجواد سلیمانی که قائم مقامی ایران خودرو، ریاست هیات مدیره تعونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو و عضو غیر موظف هیات مدیره در شرکت صنعتی نیرو محرکه را در کارنامه خود دارد.

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم