رزم حسینی، در اولین نشست خود با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، از اختیارات مهم خود پرده برداشت.

علیرضا رزم حسینی، در عین شگفتی و حیرت اصلاح طلبان خراسان رضوی به استانداری خراسان رضوی منصوب شد. اما کارنامه او در کرمان، این نوید را می داد که رزم حسینی در عرصه اقتصادی بتواند اتفاقات خوبی برای این استان رقم بزند.

اولین نشانه این عزم، در جلسه چهارشنبه شب دیده شد. جایی که رزم حسینی در نشستی با فعالان اقتصادی استان و به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از «اختیارات تام» خود پرده برداشت.

او در فرازی از صحبت هایش از جلسه خود با رئیس جمهور روحانی در کرمان، روایتی نقل کرد: «در آخرین جلسه‌ای که با دکتر روحانی در کرمان داشتم، ایشان از من پرسید که پیشنهادت چیست؟»

رزم حسینی هم در پاسخ می گوید: «من از شما پول نمی‌خواهم.»

او با این حال بر نکته ظریف دیگری دست می گذارد: «گرفتن ١٠میلیارد تومان از سازمان برنامه‌وبودجه تأثیری روی اقتصاد استان ندارد.»

استاندار خراسان رضوی در ادامه صحبت هایش، به وضوح از لزوم ارائه اختیار تام از سوی دولت به استانداری خراسان رضوی خبر داد و افزود: «گفتم به من اختیارات بدهید و اگر اعتماد ندارید، به ٣ نفر از وزیران این اختیارات را بدهید.»

روحانی او را سورپرایز می کند و می گوید: «رئیس‌جمهور به من گفتند: «من این اختیارات را به وزیران نمی‌دهم و به شخص شما می‌دهم.»»