محسن سیاح با حکم وزیر کشور به فرمانداری تایباد منصوب شد. بر این اساس، اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری منتظر انتصاب فردی دیگر خواهد بود.

به گزارش “سمت و سو“، با حکم رحمانی فضلی، وزیر کشور، فرماندار تایباد منصوب شد.

محسن سیاح که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و با رفتن محمدعلی نبی‌پور به فرمانداری کاشمر، به سرپرستی فرمانداری تایباد منصوب شده بود، حالا با حکم وزیر کشور، رسماً فرماندار تایباد شد.

سیاح در اسفند ۱۳۹۷، به عنوان سرپرست اداره کل امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی منصوب شد که پس از این، تنها به عنوان فرماندار تایباد، مشغول به کار خواهد بود.

 

حکم انتصاب محسن سیاح به فرمانداری تایباد