بایگانی‌ها تیمور رحمانی - سمت و سو | پایگاه خبری و تحلیلی | samtosoo.ir
افزایش نرخ سود، راهکار مقابله با تحریم‌های جدید است؟ ۲۹ دی ۱۳۹۷
یادداشت دکتر تیمور رحمانی؛ عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران

افزایش نرخ سود، راهکار مقابله با تحریم‌های جدید است؟

اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ به‌تدریج به وضعیتی تغییر مسیر داد که برخلاف حدود دو دهه قبل از آن، نرخ سود حقیقی، شروع به افزایش و مثبت شدن کرد. علامت این نرخ سود رو به افزایش نیز افزایش سهم سپرده‌هایی بوده که به آن، سود تعلق می‌گرفته است. در تحلیل این مساله می‌توان ۲ […]