بایگانی‌ها کامو - سمت و سو | پایگاه خبری و تحلیلی | samtosoo.ir
شریعتی کجا! هایدگر کجا؟ / شریعتی انقلابی بود اما هایدگر، نه انقلابی بود و نه راست یا چپ / شریعتی را با کامو و سارتر مقایسه کنید ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
یادداشت زارع شیرین کندی درباره انتشار کتاب «شریعتی و هایدگر»:

شریعتی کجا! هایدگر کجا؟ / شریعتی انقلابی بود اما هایدگر، نه انقلابی بود و نه راست یا چپ / شریعتی را با کامو و سارتر مقایسه کنید

محمد زارع شیرین کندی، مترجم آثار هایدگر به زبان فارسی، در مورد کتاب «شریعتی و هایدگر» نقدی نوشته که در آن، شریعتی را با هایدگر، غیر قابل قیاس دانسته و جهان اندیشه ای هایدگر را فراتر از دنیای فکری شریعتی معرفی کرده است.